VRAGEN

1Algemene bedrijfsinformatie
1.1 In welke sector(en) is het bedrijf dat u vertegenwoordigt werkzaam?
1.2 Hoeveel medewerkers (in fte) telt uw bedrijf?
1.3 Welke functienaam ligt het dichtst bij uw functie binnen het bedrijf?
1.4 Welk type organisatie is de grootste afnemer van uw producten en/of diensten?
1.5 Welke rechtsvorm heeft het bedrijf dat u vertegenwoordigt?
1.6 Kunt u aangeven in welke regio de afzetmarkt van uw producten en/of diensten het grootst is?